Introducing public administration

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Shafritz, Jay M.
Övriga upphovsmän: Russell, E. W., Borick, Christopher P.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York Pearson Longman c2009.
Upplaga:6th ed.
Ämnen: