The leatherstocking tales

Opis bibliograficzny
1. autor: Cooper, James Fenimore 1789-1851.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, N.Y. Literary Classics of the U.S. c1985.
Seria:Library of America
Hasła przedmiotowe: