Cain at Abel

A mother decides to give control of the family farm to one of her sons, ignoring the rights of her other son.

Opis bibliograficzny
Korporacja: Cine Suerte (Firm)
Kolejni autorzy: Lee, Ricardo., Jocson, Max., Jarlego, Efren., Luna, Joey., Yalung, Ben., Brocka, Lino 1939-1991., De Leon, Christopher., Salvador, Phillip., Martin, Carmi.
Format: Różne nośniki
Język:Filipino
Spanish
Wydane: Manila Trigon Video [1985?]
Hasła przedmiotowe: