Cain at Abel

A mother decides to give control of the family farm to one of her sons, ignoring the rights of her other son.

Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Cine Suerte (Firm)
Övriga upphovsmän: Lee, Ricardo., Jocson, Max., Jarlego, Efren., Luna, Joey., Yalung, Ben., Brocka, Lino 1939-1991., De Leon, Christopher., Salvador, Phillip., Martin, Carmi.
Materialtyp: Materialpaket
Språk:Filipino
Spanish
Publicerad: Manila Trigon Video [1985?]
Ämnen: