Biographical dictionary of modern world leaders 1992 to the present

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Fredriksen, John C.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Facts On File c2003.
Hasła przedmiotowe: