Biographical dictionary of modern world leaders 1992 to the present

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Fredriksen, John C.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York Facts On File c2003.
Ämnen: