Man, culture, and animals the role of animals in human ecological adjustments

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Leeds, Anthony 1925- (ed.)
Institutionell upphovsman: American Association for the Advancement of Science.
Övriga upphovsmän: Vayda, Andrew Peter (joint ed.)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Washington [American Association for the Advancement of Science] 1965.
Serie:American Association for the Advancement of Science. Publication no. 78
Ämnen: