Cultural heritage critical concepts in media and cultural studies

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Smith, Laurajane.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: New York Routledge 2006.
Hasła przedmiotowe: