Cultural heritage critical concepts in media and cultural studies

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Smith, Laurajane.
Resource Type: Bok
Språk:English
Publicerad: New York Routledge 2006.
Ämnen: