History of madness

Opis bibliograficzny
1. autor: Foucault, Michel 1926-1984.
Kolejni autorzy: Khalfa, Jean.
Format: Książka
Język:English
French
Wydane: London Routledge c2006.
Hasła przedmiotowe: