History of madness

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Foucault, Michel 1926-1984.
Övriga upphovsmän: Khalfa, Jean.
Materialtyp: Bok
Språk:English
French
Publicerad: London Routledge c2006.
Ämnen: