Guinness world records 2010

Opis bibliograficzny
Korporacja: Guinness World Records Limited.
Kolejni autorzy: Glenday, Craig.
Format: Książka
Język:English
Wydane: [London] Guinness World Records c2009.
Hasła przedmiotowe: