Third update on adult learning theory

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Merriam, Sharan B.
Format: Książka
Język:English
Wydane: San Francisco Jossey-Bass 2008.
Seria:New directions for adult and continuing education
Hasła przedmiotowe: