The atlas of water mapping the world's most critical resource

Opis bibliograficzny
1. autor: Black, Maggie
Kolejni autorzy: King, Jannet.
Format: Mapa Książka
Język:English
Wydane: London Earthscan 2009.
Wydanie:2nd ed.
Hasła przedmiotowe: