The atlas of water mapping the world's most critical resource

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Black, Maggie
Övriga upphovsmän: King, Jannet.
Materialtyp: Karta Bok
Språk:English
Publicerad: London Earthscan 2009.
Upplaga:2nd ed.
Ämnen: