Atlas of the world's languages

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Asher, R. E., Moseley, Christopher., Darkes, Giles.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: London Routledge 2007.
Wydanie:2nd ed.
Hasła przedmiotowe: