Trích dẫn APA

Ellicott, K. (2008). Countries of the world and their leaders yearbook 2009. Detroit, Mich: Gale/Cengage Learning.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ellicott, Karen. Countries of the World and Their Leaders Yearbook 2009. Detroit, Mich: Gale/Cengage Learning, 2008.

Trích dẫn MLA

Ellicott, Karen. Countries of the World and Their Leaders Yearbook 2009. Detroit, Mich: Gale/Cengage Learning, 2008.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.