Countries of the world and their leaders yearbook 2009

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Ellicott, Karen.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Detroit, Mich. Gale/Cengage Learning c2008.
Hasła przedmiotowe: