Countries of the world and their leaders yearbook 2009

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Ellicott, Karen.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Detroit, Mich. Gale/Cengage Learning c2008.
Ämnen: