Local power in the Japanese state

Opis bibliograficzny
1. autor: Muramatsu, Michio 1940-
Format: Książka
Język:English
Japanese
Wydane: Berkeley University of California Press c1997.
Hasła przedmiotowe: