A godly hero the life of William Jennings Bryan

Opis bibliograficzny
1. autor: Kazin, Michael 1948-
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Knopf 2006.
Hasła przedmiotowe: