Management leading & collaborating in a competitive world

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Bateman, Thomas S.
Övriga upphovsmän: Snell, Scott 1958-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Boston McGraw-Hill/Irwin c2011.
Upplaga:9th ed.
Ämnen: