Trích dẫn APA

Du Cros, H., & Smith, L. (1993). Women in archaeology: A feminist critique. Canberra, Australia: Dept. of Prehistory, Research School of Pacific Studies, Australian National University.

Trích dẫn kiểu Chicago

Du Cros, Hilary., và Laurajane Smith. Women in Archaeology: A Feminist Critique. Canberra, Australia: Dept. of Prehistory, Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1993.

Trích dẫn MLA

Du Cros, Hilary., và Laurajane Smith. Women in Archaeology: A Feminist Critique. Canberra, Australia: Dept. of Prehistory, Research School of Pacific Studies, Australian National University, 1993.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.