Women in archaeology a feminist critique

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Du Cros, Hilary., Smith, Laurajane.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Canberra, Australia Dept. of Prehistory, Research School of Pacific Studies, Australian National University 1993.
Seria:Occasional papers in prehistory no. 23
Hasła przedmiotowe: