Women in archaeology a feminist critique

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Du Cros, Hilary., Smith, Laurajane.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Canberra, Australia Dept. of Prehistory, Research School of Pacific Studies, Australian National University 1993.
Loạt:Occasional papers in prehistory no. 23
Những chủ đề: