Theories of public organization

Opis bibliograficzny
1. autor: Denhardt, Robert B.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Boston Wadsworth c2011.
Wydanie:6th ed.
Hasła przedmiotowe: