The science and engineering of materials

Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Askeland, Donald R. (Autor), Fulay, Pradeep (Autor)
Kolejni autorzy: Wright, Wendelin J. (athor)
Format: Książka
Język:English
Wydane: CT; USA Cengage Learning 2011.
Wydanie:Sixth edition.
Hasła przedmiotowe: