Government by the people

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Burns, James MacGregor
Övriga upphovsmän: Peltason, Jack Walter., Cronin, Thomas E.
Resource Type: Bok
Språk:English
Publicerad: Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall c1987.
Upplaga:13th ed., Bicentennial ed. 1987-1989
Ämnen: