Journal of Time Series Analysis

Opis bibliograficzny
Format: Różne nośniki
Język:English
Wydane: Journal of Time Series Analysis, v.1, 1994.