Becoming Europeans cultural identity & cultural policies

Opis bibliograficzny
1. autor: Sassatelli, Monica
Format: Książka
Język:English
Wydane: Houndmills, Basingstoke, Hants. Palgrave Macmillan 2009.
Hasła przedmiotowe: