Media audiences television, meaning and emotion

Opis bibliograficzny
1. autor: Gorton, Kristyn
Format: Książka
Język:English
Wydane: Edinburgh Edinburgh University Press c2009.
Hasła przedmiotowe: