Media audiences television, meaning and emotion

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Gorton, Kristyn
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Edinburgh Edinburgh University Press c2009.
Ämnen: