Si Che talambuhay at ilang sulatin ni Ernesto 'Che' Guevara

Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Bituin, Gregorio V.
Format: Bog
Udgivet: Manila Aklatang Obrero Publishing Collective 2011.
Fag: