Si Che talambuhay at ilang sulatin ni Ernesto 'Che' Guevara

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bituin, Gregorio V.
Định dạng: Sách
Được phát hành: Manila Aklatang Obrero Publishing Collective 2011.
Những chủ đề: