Pak-kuan yu-khiek = Pei-kuan shi-chu "Lyric", songs accompanied with string and wind instruments

Opis bibliograficzny
Format: Różne nośniki
Język:Chinese