Under the sharp lens human rights monitoring and documentation in mining-affected communities

Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Philippine Human Rights Information Center.
Övriga upphovsmän: Simbulan, Nymia P.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Quezon City Philippine Human Rights Information Center 2010.
Ämnen: