Teaching history with film strategies for secondary social studies

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Marcus, Alan S., Metzger, Scott Alan., Paxton, Richard J., Stoddard, Jeremy D.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: New York Routledge c2010.
Ämnen: