Teaching history with film strategies for secondary social studies

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Marcus, Alan S., Metzger, Scott Alan., Paxton, Richard J., Stoddard, Jeremy D.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York Routledge c2010.
Hasła przedmiotowe: