Studying arts and humanities

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Bates, Catherine Dr.
Övriga upphovsmän: Matthewman, Abi.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Basingstoke Palgrave Macmillan 2009.
Serie:Palgrave study skills.
Ämnen: