Essential statistics in business and economics

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Doane, David P.
Tác giả khác: Seward, Lori Welte 1962-
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston McGraw-Hill Irwin c2010.
Phiên bản:2nd ed.
Loạt:The McGraw-Hill/Irwin series operations and decision sciences
Những chủ đề: