Whose ideas matter? agency and power in Asian regionalism

Opis bibliograficzny
1. autor: Acharya, Amitav
Format: Książka
Język:English
Wydane: Ithaca Cornell University Press 2009.
Seria:Cornell studies in political economy
Hasła przedmiotowe: