An Update on adult learning theory

Bibliografiska uppgifter
Övriga upphovsmän: Merriam, Sharan B.
Resource Type: Bok
Språk:English
Publicerad: San Francisco Jossey-Bass 1993.
Serie:New directions for adult and continuing education
Ämnen: