Độc tá̂u hòa tá̂u nhạc cụ dân gian Việt Nam Solo and ensemble of Vietnamese traditional musical instruments

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Viện âm nhạc (Vietnam)
Resource Type: Visual Material
Γλώσσα:Vietnamese
Έκδοση: [Hanoi] Vietnam Musicology Institute/Viện âm nhạc [1999?]
Θέματα: