Độc tá̂u hòa tá̂u nhạc cụ dân gian Việt Nam Solo and ensemble of Vietnamese traditional musical instruments

מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Viện âm nhạc (Vietnam)
Resource Type: Visual Material
שפה:Vietnamese
יצא לאור: [Hanoi] Vietnam Musicology Institute/Viện âm nhạc [1999?]
נושאים: