Độc tá̂u hòa tá̂u nhạc cụ dân gian Việt Nam Solo and ensemble of Vietnamese traditional musical instruments

Bibliografski detalji
Glavni autor: Viện âm nhạc (Vietnam)
Resource Type: Visual Material
Jezik:Vietnamese
Izdano: [Hanoi] Vietnam Musicology Institute/Viện âm nhạc [1999?]
Teme: