Độc tá̂u hòa tá̂u nhạc cụ dân gian Việt Nam Solo and ensemble of Vietnamese traditional musical instruments

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Viện âm nhạc (Vietnam)
Resource Type: Visual Material
Ngôn ngữ:Vietnamese
Được phát hành: [Hanoi] Vietnam Musicology Institute/Viện âm nhạc [1999?]
Những chủ đề: