Độc tá̂u hòa tá̂u nhạc cụ dân gian Việt Nam Solo and ensemble of Vietnamese traditional musical instruments

書目詳細資料
主要作者: Viện âm nhạc (Vietnam)
Resource Type: Visual Material
語言:Vietnamese
出版: [Hanoi] Vietnam Musicology Institute/Viện âm nhạc [1999?]
主題: