Trích dẫn APA

Madueno, G. B. Nay, saan ba ako nanggaling?: Parents as sexuality educators for young children. Thesis (BFA)--University of the Philippines.

Trích dẫn kiểu Chicago

Madueno, Ghani B. Nay, Saan Ba Ako Nanggaling?: Parents As Sexuality Educators for Young Children. Thesis (BFA)--University of the Philippines.

Trích dẫn MLA

Madueno, Ghani B. Nay, Saan Ba Ako Nanggaling?: Parents As Sexuality Educators for Young Children. Thesis (BFA)--University of the Philippines.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.