Paglalayag habang naggagala ang Hilaga at iba pang kuwento

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Cerda, Christoffer Mitch C. (Tác giả)
Nhiều tác giả của công ty: Philippines. National Commission for Culture and the Arts. National Committee on Literary Arts., Ateneo Institute of Literary Arts and Practices.
Tác giả khác: Guieb, Eli Rueda, III (Biên tập viên)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Manila National Commission for Culture and the Arts, National Committee on Literary Arts ; Ateneo Institute of Literary Arts and Practices [2010]
Loạt:Ubod new authors series II
Những chủ đề: