Trích dẫn APA

Guia, C. D. C., Uriarte, L. P., & Marcos, L. L. (2011). Speech and oral communication (2nd ed.). Manila: Mindshapers Co.

Trích dẫn kiểu Chicago

Guia, Clarissa Dela Cruz, Lucina P. Uriarte, và Lucivilla L. Marcos. Speech and Oral Communication. 2nd ed. Manila: Mindshapers Co, 2011.

Trích dẫn MLA

Guia, Clarissa Dela Cruz, Lucina P. Uriarte, và Lucivilla L. Marcos. Speech and Oral Communication. 2nd ed. Manila: Mindshapers Co, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.